Hel

Sfora Nemroda


REPRODUKTOR króliczy ur.28.10.2019r. umaszczenie rude.
Rodzice : HUBA Sfora Nemroda & MCHPL CHPL SIM z Damasławka
Piękny przedstawiciel odmiany króliczej jamnika szorstkowłosego o dość rzadkim rudym umaszczeniu.
Pies żywiołowy, o wspaniałym charakterze , wychowywany z dziećmi i psami.
Z powodu pandemii nie miał możliwości pokazania się na wystawach, a tytuł reproduktora uzyskał podczas przeglądu hodowlanego przeprowadzonego w łódzkim oddziale ZKwP przez wiceprzewodniczącego do spraw hodowlanych ZKwP , przewodniczącego oddziału łódzkiego pana Rafała Firsta. Według opisu jest to pies dobrej wielkości o ładnej głowie z pięknym wyrazem, dobrej głębokości klatki piersiowej, dobrym kątowaniu kończyn, prawidłowo osadzonym ogonie oraz prawidłowym zgryzie z pełnym uzębieniem. HEL jest „ oczkiem w głowie " mojej córki i wielkim przyjacielem moich wnuków. Zamieszkuje z nimi od chwili opuszczenia rodzinnego gniazda.
Telefon do kontaktu: +48 697 183 661

Zapytaj